ایالات متحده امریکا(United States of America

ایالات متحده امریکا(United States of America) سرزمینی به وسعت 9695536 کیلومترمربع (6/5 برابر ایران) میباشد که از این مقدار 642664 کیلومتر مربع شامل ابهای داخلی،سرزمینی ودریاچه های پنجگانه است.این کشور چهارمین کشور وسیع درجهان پس از روسیه،کانادا وچین است.این وسعت شامل سرزمین اصلی ایالات متحد امریکا،الاسکا وهاوایی است.

از لحاظ موقعیت ریاضی کشور ایالات متحد امریکا در غرب نصف النهار گرینویچ وشمال استوا واقع شده است،به عبارت دیگر امریکا کشوری در نیم کره شمالی وغربی است.سرزمین اصلی ایالات متحد امریکا(بدون الاسکا وهاوایی)بین 24 درجه و33 دقیقه تا 49 درجه و21 دقیقه است.با به حساب اوردن مجمع الجزایر هاوایی در اقیانوس ارام وایالت الاسکا به اضافه ی مجمع الجزایر الئوشین،مختصات جغرافیایی ایالات متحد امریکا به صورت زیر تغییر میکند:از جنوب مدار 19 درجه عرض شمالی،از شمال تا تا مدار 71 درجه ی عرض شمالی،از مشرق همان نصف النهار 66 درجه و 57 دقیقه طول غربی ،از طرف غرب به دلیل کشیدگی مجمع الجزایر الوشئین تا نزدیکی اسیا ،امریکا وارد نیم کره شرقی زمین میشود  و انتهای جزایر گفته شده 170 درجه طول شرقی را نشان میدهد بدین ترتیب امریکا و روسیه دو کشور هستند که در دو نیم کره شرقی و غربی گسترش یافته اند.

ایالات متحد امریکا از سمت شمال با کانادا،از سمت جنوب وجنوب غربی با کشور مکزیک همسایه است.از شرق به اقیانوس اطلس از جنب وجنوب غربی به خلیج مکزیک واز سمت غرب به اقیانوس ارام نیز محدود میشود.ایالت که بواسطه قرار گرفتن بخشی از کشور کانادا در میان سرزمین اصلی امریکا و الاسکا از سرزمین اصلی ایالات متحد امریکا جدا افتاده است با وسعتی بالغ بر 1524666 کیلومتر مربع (اندکی کوچکتر از ایران) از شمال به اقیانوس یخ بسته شمالی،از جنوب به اقیانوس ارام،از شرق و جنوب شرقی یه کانادا از غرب به تنگه و دریای برینگ محدود است.

مستمرات و سرزمین های تحت الحمایه ایالات متحد امریکا

-        پرتوریکو (Puerto Rico ) (پوئر توریکو ) :در شمال خاوری دریای کارائیب در جزایر هند غربی،مساحت ان برابر 8897 کیلومتر مربع میباشد.مرکز ان شهر سان ژوان (San Juan) (سان هوان یا سان خوان) میباشد.

-        جانستون (Johnston) :جزیره ای مرجانی در اقیانوس ارام،جنوب جزایر هاوایی در غرب نصف النهار 170درجه غربی با مساحتی برابر 236 کیلومتر مربع.

-        ساموای شرقی (E. Samoa) :در شرق کشور سامو آ در اقیانوس رام با وسعتی برابر 215 کیلومتر واقع شده است.پایتخت ان شهر پاگوپاگو میباشد.

-        سرزمین های تحت الحمایه امریکا در اقیانوس ارام:جزایر کارولین(Carolin)،مارشال(Marshall)و ماریانا(Mariana) که حدود 300 جزیره را دربرمیگیردو فقط 100 جزیره ان قابل سکونت میباشد.مرکز این سرزمین ها کاپیتول هیل تایناپاک است.

-        گوام(Guam):در فاصله 2100 کیلومتری شمال شرقی فیلی پین در غرب اقیانوس ارام،جزیره گوام با مساحتی برابر 549 کیلومتر مربع واقع گردیده است.مرکز گوام شهر ((اگانا)) است.

-        میدوی(Midway):جزایر میدوی در اقیانوس ارام شرق جزایر هاوایی و شرق خط فرضی بین المللی زمان و شمال مدار راس السرطان قرار گرفته است.مساحت ان برابر 5 کیلومتر مربع است.

-        ویرجین امریکا (American Virgin):این جزایر در دریای کارائیب،جزایر هند غربی و جزایر آنتیل کوچک هستند و در شرق پرتوریکو واقع شده اند.مساحت ان برابر 344 کیلومتر مربع است و مرکز ان شهر شارلوت امالیه (Charlotte Amalie)است.

-        ویک(Wake):جزیره ویک در اقیانوس ارام در شمال جزایر مارشال،جنوب شرقی جزایر میدوی واقع شده است.مساحت ان برابر 8/7 کیلومتر مربع است و مرکز ان شهر ویک آیلت است .

جغرافیای طبیعی

این سرزمین وسیع همواره از سوی شمال به((سپر کانادا)) (Canadian Shield)،از سمت جنوب به جلگه کنار خلیج مکزیک محدود میشود.در سمت شرق و غرب این سرزمین هموار رشته کوه های اپالاش و راکی واقع شده اند که انرا از اقیانوس اطلس و ارام جدا میسازد.

چهره زمین

به طور کلی جغرافیدان ها از لحاظ چهره زمین و پستی و بلندی چهار منطقه بزرگ را در امریکا شناسایی کرده اند.این چهار منطقه از شرق به غرب عبارت اند ازجلگخ ساحلی اقیانوس اطلس،رشته کوه های اپالاش و دامنه های ان،سرزمین هموار و پست مرکزی و ناحیه کردیلرا(Cordillera  به معنی دیواره و سرزمین بلند دیوار مانند) .این چهار منطقه توپوگرافیک بزرگ را میتوان به چهار منطقه اصلی و هفت زیر منطقه به شدح زیر تقسیم کرد:

1-جلگه های سواحل اقیانوس اطلس

2-رشته کوه"اپالاش"(Appalach Mountain Range)

3-سرزمین هموار پست مرکزی و نواحی بلند پیرامون ان

·         حاشیه جنوبی سپر کانادا

·         سرزمین هموار و پست مرکزی

·         جلگه می سی سی پی ومناره خلیج فارس

·         ناحیه (دشتهای بزرگ)

4-ناحیه کردیلرا

·         رشته کوه راکی(Rocky Low Land)

·         ناحیه حوزه ها و فلات های غرب

·         رشته کوه ها و دره های کناره اقیانوس ارام

شبه چزیره الاسکا از نظر مناظر طبیعی و پستی و بلندی از شمال به جنوب به چهار بخش اصلی تقسیم میشود:

·         جلگه های سواحل اقیانوس یخ بسته شمالی(با جهت شرقی و غربی)

·         رشته کوه ((بروکس)) (Brooks Range) به موازات ساحل اقیانوس یخ بسته شمالی

·         دره مرکزی یا حوزه رود ((یوکن)) (Yukon

/ 0 نظر / 146 بازدید